אודות

מרכז חוסן גליל מזרחי

החוסן האישי והקהילתי של אזרחי ישראל עומד למבחן לעיתים תכופות, בשל הצורך להתמודד עם אירועי משבר וחירום. על אחת כמה וכמה עומד למבחן חוסנם של תושבי יישובי קו העימות.

בשנת 2021 הוקם לראשונה על ידי משרד הביטחון מרכז חוסן אזורי ל-18 רשויות באשכול גליל מזרחי, לאור דרישה של ראשי הרשויות להקמת מרכז שיחזק את החוסן הרשותי, הקהילתי והאישי של תושבי האזור ויקדם את המוכנות לחירום. מרכז החוסן פועל תחת הועדה העליונה למרכזי החוסן במשרד הבריאות.

מרכז החוסן מכשיר, מקדם ומעצים את הרשויות והקהילה בהיערכות לחירום, מלווה ומטפל בזמן אירועי חירום אזרחיים וביטחוניים ומעניק סיוע מקצועי בניהול אירועי חירום ומענים פסיכוסוציאליים בזמני משבר ובתהליכי השיקום.

המרכז מופעל על ידי עמותת משאבים, בעלת ניסיון רב שנים להתמודדות עם משברים בתחום פיתוח חוסן, הכנה, התערבות, טיפול ושיקום.

מנהלת מרכז חוסן גליל מזרחי – ליזה גונטר 

מנהלת מרכז חוסן גליל מערבי – עדי אלמליח נזרי

מנהלת כללית מרכזי חוסן – דליה עמוס

מנהל מקצועי – ד"ר רובי רוגל, סמנכ"ל משאבים.

מהו חוסן?

חוקרי חוסן נוטים להסכים כי חוסן מתייחס ליכולתם של אנשים להתמודד ביעילות עם אירועים קשים תוך גיוס משאבים אישיים, משפחתיים וקהילתיים (ארגוניים), במטרה להגיע לרציפות תפקודית ולרמת תפקוד מתקבלת על הדעת ולשמר אותה.

חוסן מתייחס הן להתמודדות עם משבר והן ליכולת התאוששות. 

חוסן מתבטא במגוון רבדים כמו רובד היחיד, רובד המשפחה, הקהילה, המחוז והרובד הלאומי – המדינה, ויש לו ארבעה מוקדים מרכזיים שבהם יכולה להתרחש הפרעה: חברתי, פוליטי, כלכלי וביטחוני.

חוסן אישי ברובד היחיד מוגדר כיכולת של הפרט לעמוד בהצלחה באירוע קשה ולהתאושש בזמן קצר ככל האפשר. ככל שחוסנו האישי של הפרט גבוה יותר, כך גדל הסיכוי שיתמודד בהצלחה רבה יותר עם קשיים ומשברים ויצליח להתאושש מהם טוב יותר.

השפעתו של החוסן האישי/קהילתי על החוסן הלאומי הוא משמעותי. החוסן הקהילתי הוא גורם מרכזי בהתמודדות עם מצבי חירום ומשברים לאומיים.