העצמת כוחות מקומיים

מרכז החוסן פועל לחיזוק החוסן הקהילתי והאישי ולהעצמת והכשרת כוחות מקומיים לתפקוד מיטבי בחירום למען הקהילה  (צוותי חירום ישוביים ושכונתיים, מתנדבים, אנשי טיפול, חינוך ורפואה ועוד).

 

ההכשרות כוללות הקניית כלים וידע לבעלי תפקידים בקהילה לניהול אירועי חירום ומשבר, משלב ההיערכות המוקדמת, דרך ניתוח סיכונים, הערכת מצב וקבלת החלטות, ניהול אירוע, עד לחזרה לשגרה ושיקום. הכנת צוותים למתן מענה מקצועי במצבי חירום, ניהול מצבים קהילתיים, תקשורתיים בחירום. 

קורסים בנושא מנהיגות בחירום – תכנית חירום אישית, ניתוח סיכונים, מעגלי פגיעות, הערכת מצב וקבלת החלטות בזמן משבר.

הכשרות לתאי צח"י – יו"ר ותאי צח"י, עבודת מטה וממשקים עם המועצה וגופים רלוונטיים בחירום, סגירת אירוע, חזרה לכשירות, העברת השרביט לגורמים המקצועיים, תחזוקת צח"י

סדנאות בנושא התנהגות אוכלוסייה בחירום וסיוע נפשי ראשוני

הכשרות לניהול תקשורת ומידע לציבור במצבי חירום 

התמודדות באירוע עם נפגעים/הרוגים ומתן בשורה מרה