חוסן קהילתי

חוסנה של קהילה מוגדר כיכולתה לתפקד בעת משבר ולחזור לשגרה (גם אם חדשה) ביעילות לאחר אסון. חשוב לומר שהחוסן הקהילתי מתבסס על ההכנה בשיגרה, והתנהלות קהילות במצבי חירום תהיה לרוב קשורה להתנהלותן בשגרה. החוסן הקהילתי מהווה משאב להתמודדות, גם אישית וגם קהילתית עם האיום או הקושי.

מרכז החוסן פועל לחיזוק החוסן הקהילתי והאישי, ולהעצמת והכשרת כוחות מקומיים לתפקוד מיטבי בחירום למען הקהילה  (צוותי חירום ישוביים ושכונתיים, מתנדבים, אנשי טיפול ועוד).

בנוסף, מפתח ומקדם המרכז תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי ברמת הפרט והמשפחה, הקהילה, הרשות והאזור:

  • הקניית כלים וידע לבעלי תפקידים בקהילה לניהול אירועי חירום ומשבר
  • קורסים בנושא מנהיגות בחירום 
  • הכשרות לצוותי חירום ברמה השכונתית והיישובית
  • סדנאות בנושא התנהגות אוכלוסייה בחירום וסיוע נפשי ראשוני
  • הכשרות לניהול תקשורת ומידע לציבור במצבי חירום 
  • התמודדות באירוע עם נפגעים/הרוגים ומתן בשורה מרה