מערך טיפולי פסיכוסוציאלי

מרכז חוסן גליל מזרחי פועל על בסיס הידע והניסיון ארוך השנים של מרכז משאבים, העמותה הוותיקה העוסקת בתחום ההכנה, ההתערבות, הטיפול והשיקום בעקבות אירועי משבר וחירום בארץ ובעולם. העמותה פועלת עם פרטים, משפחות ואוכלוסיות להתמודדות עם משברים.

במסגרת פעילותו, מכשיר המרכז אנשי טיפול למענה נפשי ראשוני בחירום ולטיפול במצבי דחק ומקים צוותי התערבות אזוריים לסיוע נפשי ראשוני.

המרכז מספק מידע, הסברה והכשרות בנושאים של טראומה, חירום וחוסן לגורמי מקצוע ולאוכלוסיה בשגרה ובעתות משבר. 

במקרה של אירוע חירום ביטחוני בו המדינה (ביטוח לאומי) מפעילה נוהל חרדה, מעניק המרכז טיפול קליני פרטני. הטיפולים במסגרת נוהל חרדה הם ללא עלות ובמימון המדינה ומיועדים לתושבים שסובלים חרדה, לחץ או טראומה כתוצאה מאירוע ביטחוני. 

באירועי חירום במרחב רשויות האשכול מפעיל המרכז צוותים מקצועיים לסיוע נפשי ראשוני לנפגעי חרדה, לצוותים המגיבים בשטח, לאנשי המקצוע המטפלים באירוע, ולקבוצות שנכחו באירוע טראומטי. 

המרכז פועל בשיתוף פעולה עם הרשויות, מכשיר את העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים ברשויות למתן מענים ראשוניים באירועי חירום, ומלווה את הרשויות באירועי חירום, מעניק סיוע מקצועי בהתמודדות עם המשבר ובשיקום לאחריו.