השירותים שלנו

הכשרות מקצועיות

למכלולי חירום ברשויות ובעלי תפקידים

גיבוש נהלי פעולה

למצבי משבר ודחק ברמת שלטון מקומי

העצמת כוחות מקומיים

צוותי חוסן יישובים, מתנדבים, צוותי רפואה חינוך ועוד

חיזוק חוסן קהילתי

ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והרשות

מערך טיפולי פסיכוסוציאלי

בנושאים של טראומה, חירום וחוסן

התערבות וסיוע באירוע דחק

עזרה ראשונה נפשית וצוות התערבות לנפגעי חרדה

שירותים

הכשרות מקצועיות

למכלולי חירום ברשויות ובעלי תפקידים

גיבוש נהלי פעולה

למצבי משבר ודחק ברמת שלטון מקומי

העצמת כוחות מקומיים

צוותי חוסן יישובים ושכונתיים, מתנדבים, צוותי רפואה חינוך ועוד

חיזוק חוסן קהילתי

ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והרשות

מערך טיפולי פסיכוסוציאלי

בנושאים של טראומה, חירום וחוסן

התערבות וסיוע באירוע דחק

עזרה ראשונה נפשית, קו סיוע וצוות התערבות לנפגעי חרדה