הכשרות דוברות ומידע לציבור בחירום

מרכיב הידע והמידע לאזרחים הוא מרכיב חשוב לחוסן בחירום.

חשיבותה של זרימת המידע בימי משבר וחירום היתה מרכזית תמיד והפכה יותר מרכזית עם צמיחתן של הרשתות החברתיות. הפעילות מתמקדת בדרך שבה ניתן לקיים מערכת מידע אמינה ומאורגנת בתוך ים המידע, השמועות והשקרים ברשתות.

השימוש בתקשורת בחירום נועד להפצת מידע ומתן הנחיות בנושאי התגוננות וניהול שגרת חירום במטרה לצמצם אי ודאות, לחזק את תחושת השליטה של התושבים ולשדר להם כי שגרת החיים ממשיכה, כל המערכות מתפקדות והתושבים אינם לבד במערכה. בנוסף למרכיב האינפורמטיבי, יש לתקשורת גם תפקיד פסיכולוגי חשוב – בין אם לצורך יצירת ערנות, בין אם להרגעה ובין אם להעלאת מורל ולעידוד.

קהל יעד: התכנית מיועדת למנהלי צוותי חירום ועוסקים בתחום של מידע לציבור ודוברות.