הכשרת מתנדבי צח"ש קריית שמונה לתרחישי ייחוס

מפגש הכשרה ראשון לכל תושבי העיר שהחליטו לקחת חלק ולתרום לקהילה בחירום!
ההכשרה נועדה להקים צוותי חירום הבנויים על התשתית האנושית הכל כך מיוחדת לקרית שמונה, ולהתכונן כבר מהיום כדי לנהל את אירוע החירום הבא בצורה הטובה ביותר.
במפגש הוצגו בפני התושבים אירועי החירום העתידיים הרלוונטיים לאזור, המשמעויות השונות שלהם, ופעילי החירום התחילו לחשוב ולאתגר את עצמם בניתוח המורכבויות השונות עבור השכונות בהם הם עצמם גרים.
את ההכשרה מובילים המדור לעבודה קהילתית ברווחה, "מוטב יחדיו" החברה למתנ"סים ואגף הביטחון בסיוע מרכז החוסן גליל מזרחי ומרכז משאבים.

מטעם מרכז חוסן גליל מזרחי מלווה את פרויקט הקמת הצח"שים ,עו"ס מומחה חירום וטראומה, יואב בן בשט. את ההכשרה על תרחישי ייחוס הוביל מנחה של מרכז חוסן מטעם משאבים – רפי סדי.
אם גם אתם רוצים להיות מנהיגים בשעת חירום בעיר קריית שמונה, נשמח לשמוע מכם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת 04-6908599, rinatg@k-8.co.il