הקמת צח"י וצח"ש

מרכז החוסן מקים ומכשיר צוותי חירום יישוביים לנהל אירועי חירום ביישובם. בנוסף, מקים המרכז צוותי חירום שכונתיים בערים עם פעילים ומתנדבים, תושבי השכונה, שעברו הכשרה בסיסית במטרה לקדם את החוסן הקהילתי, לשפר את היערכות השכונה להתמודדות עם מצבי משבר, ולהוות צוות התערבות וסיוע במצבי חירום ומשבר.

המרכז מכשיר את הצוותים למשימותיו השונות, כולל תרגול במגוון תרחישים. תכני ההכשרה כוללים ידע תיאורטי בניהול משברים וחירום ברמה הקהילתית, ידע אודות תגובות שכיחות למצבי דחק וכלים להתערבות אישית וקהילתית בחירום.

בצוות בעלי תפקידים ופעילים קהילתיים המיועדים לנהל את מצב החירום ולסייע לתושבי היישוב במערך של צוותים ייעודיים בתחומים השונים: ביטחון, מידע לציבור, רווחה, בריאות, חינוך ולוגיסטיקה.