יום עיון לממוני תא בריאות בחירום ברשויות

במסגרת היערכות רשויות לחירום, קיים מחוז צפון של משרד הבריאות בשיתוף עם מרכז חוסן גליל מזרחי יום עיון לממוני תא בריאות בחירום ברשויות האשכול.
יום העיון התקיים במרכז משאבים בקריית שמונה.
את ההכשרה העבירה רכזת שעת חרום מחוזית במשרד הבריאות, גלית סייג, בנושא מושגי יסוד בתחום הבריאות בשעת חירום; תפקידי מנהל תא בריאות ברשות וממשקי העבודה עם לשכת הבריאות הנפתית; תיק בריאות רשותי, כלים לכתיבת נהלים רשותיים בתחום הבריאות
גלית ברוכשטיין, רכזת שעת חרום נפת צפת, הציגה את מבנה משרד הבריאות ותפקידי לשכת הבריאות הנפתית בשגרה ובחרום.
ממשיכים לשתף פעולה עם משרדי הממשלה והרשויות לקידום היערכות לחירום