מחזקים את תושבי הצפון המפונים מבתיהם במרכזי הפינוי

התמונות שלפניכם נותנות טעימה קטנה מהסיפור שלנו במרכזי הפינוי של תושבי הצפון. את הפעילות האדירה שמתבצעת בעשרות בתי מלון על ידי מרכזי החוסן גליל מזרחי ומערבי בהפעלת מרכז משאבים.
כ-50,000 תושבי הצפון פונו מיישוביהם ומביתם לבתי מלון ברחבי הארץ.
מרגע ההודעה על הפינוי הקמנו מינהלת מרכזי פינוי. גייסנו עשרות רכזי חוסן פסיכוסוציאליים שמרכזים את הצרכים בבתי המלון ומספקים מענים באמצעות עשרות מתנדבים ואנשי מקצוע בתחום הטיפול.
פתחנו מרחבי טיפול באומנות לילדים, עשינו קבוצות שיח ותמיכה למבוגרים, צעירים, ילדים, אמהות ועוד ועוד, הגשנו סיוע נפשי ראשוני וטיפולים פרטניים, אנחנו עובדים יחד עם הרשויות וההנהגות המקומיות על ניהול עצמי של קהילה במלון ופנינו קדימה להמשך תמיכה במפוני הצפון.
העבודה הגדולה הזו נעשית בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות, מנהלות הרווחה, מנהלי החינוך, מנהלי קהילות וצח"י, עובדי אשכולות גליל מזרחי ומערבי, פיקוד העורף וכל משרדי הממשלה שמגוייסים למשימה ובראשם משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה, הרשות לפיתוח הנגב והגליל ועוד.
היריעה קצרה מלהכיל את כמות הפעילות שמתבצעת
והלב מתרחב לנו מהעבודה הנפלאה של הרכזים הפסיכוסוציאלים ואנשי המקצוע שלנו במרכזי הפינוי של תושבי הצפון.
יש עוד דרך ארוכה לפנינו. נצעד אותה יחד, עם אמונה, תקווה וחוסן קהילתי עד הרגע שנחזור בביטחה לבתינו.