קורס הכשרה לצוות התערבות בחירום

מרכז חוסן גליל מזרחי פתח הכשרה למטפלים למענה טיפולי ממוקד לאחר אירוע משבר/חירום, ובכלל זה טיפול בנפגעי חרדה כתוצאה ממצב ביטחוני, במסגרת נוהל חרדה של ביטוח לאומי.

בגאווה גדולה ולאחר השקעה מאומצת פתחנו את קורס הדגל שלנו! הכשרה שנתית של צוות התערבות לטיפול ממוקד בטראומה, משבר וחירום.
20 אנשי טיפול נפלאים מהמרחב שלומדים מגוון מענים לסיוע קהילתי ואישי בחירום, יקבלו את הכלים לטפל בנפגעי חרדה, לתמוך באמצעות קו סיוע, לסייע לקהילה באירועי חירום ועוד. הצוות הזה יעמוד לצד מרכז החוסן באירועי חירום, עם מטפלי היחידה הקלינית של מרכז משאבים ומנחי יחידת החוסן של מרכז משאבים.
נערכים בשגרה לתת סיוע לרשויות ולתושבים בעת חירום.

במהלך תקופת ההכשרה ולאחר סיומה, יוכלו המטפלים להשתלב בעת הצורך כנותני מענה טיפולי תחת מרכז החוסן.