רכזי החוסן במלונות

עם תחילת מלחמת חרבות ברזל גייס מרכז חוסן גליל מזרחי בהפעלת מרכז משאבים 42 רכזי חוסן שילוו את התושבים המפונים בבתי המלון.
הרכזים נותנים מענה לכ 12,000 מפונים בחודש באופן ישיר.
הרכזים אחראים על איתור צרכים פסיכוסוציאליים והתאמת מענים של קבוצות טיפוליות, קבוצות חוסן, הפניה לטיפולים פרטניים, זוגיים או משפחתיים.
בנוסף, מסייעים הרכזים לקהילות המפונות בהקמת צח"מ – צוות חירום מלוני, להבניית שגרות חיים של קהילה בתוך מלון.
הרכזים נמצאים עם המפונים מיום הפינוי הראשון ומלווים אותם במסירות רבה באתגרים שהם חווים.