הכשרה לסיוע נפשי ראשוני

הכשרות של מכלולי אוכלוסיה ברשויות, תאי רווחה, מגיבים ראשונים, מתנדבים וכד' בתחום המענים לסיוע נפשי ראשוני בחירום, לטיפול במצבי דחק, לבשורה מרה וליווי במקרי אבדן ושכול.