משמעות ותקווה לעתיד

ואהבת לרעך כמוך

מטרה

 • עידוד לעשייה למען הזולת באופן אישי ובאופן קבוצתי.
 • חיזוק תחושת המסוגלות, השליטה והחוסן האישי, התורמת ללכידות הכתה והקהילה ומקדמת את ערכי העזרה לזולת.

ציוד

דף עבודה לתלמיד (מצ"ב).

הוראות

הנחו את התלמידים:

"גם כשאנו נמצאים בתקופה קשה היכולות והכישורים שלנו נשמרים. אנו יכולים לגייס את הכוחות שלנו כדי לעזור לאחרים שקשה להם יותר מסיבות שונות. בכך גם נעזור להם להרגיש יותר טוב וגם נראה כמה הרבה אנו מסוגלים לעשות!"

בקשו מכל אחד מהתלמידים לחשוב ולרשום בדף העבודה הצעה לפעילות שהוא יכול לעשות לבד בהתנדבות כדי לעזור למישהו, והצעה לפעילות של הכיתה למען אחרים.

דונו בכתה על ההצעות האישיות וההצעות לפעילות הקבוצתית.

בנו ביחד תוכנית פעולה כיתתית שתכלול חלוקת תפקידים ועבודה בצוותים קטנים.

דוגמאות להתנדבות אישית:

 • לעזור לשכנה לשמור על ילדים קטנים
 • לבקר מישהו חולה
 • להיות אחראי לניקיון הכניסה ליישוב / הגינה הציבורית / מגרש הספורט
 • לעזור בשעורי בית לאח צעיר
 • להיות חונך לילד צעיר יותר שלא אהוד בכתתו

דוגמאות לפעילות כיתתית:

 • כתיבת מכתבים לפצועים ולמשפחותיהם
 • עזרה לאוכלוסיות ילדים שמתקשים בתחומים שונים
 • הופעות אומנותיות לקשישים או מוגבלים
 • טיפוח גינה במוסד ציבורי כלשהו של הקהילה
 • טיפוח פינה בבית הספר

 

דף עבודה לתלמיד

 • רשום מספר דרכים בהם תוכל לעזור בעצמך למשהו אחר – ילד או מבוגר.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • רשום מספר אפשרויות לפעילות כיתתית המקדמת עזרה לזולת.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • נסה לחשוב מהי הפעילות האפשרית, מי האנשים שיוכלו ליהנות ממנה, וכיצד אתה רואה את תפקידך במשימה הכיתתית.