הכשרות מובילות

סדנאות, הכשרות וקורסים לשיפור המוכנות לחירום לרשויות, מטפלים ומתערבים

הכשרת יו"ר צח"י

הקניית כלים וידע לניהול אירועי חירום ומשבר

הכשרות צח"י וצח"ש

הקמה והכשרת צוותי חירום יישוביים ושכונתיים

חוסן בשישה ערוצים

כלים לחיזוק משאבי התמודדות

מידע לציבור בחירום

מידע והסברה באירועי משבר וחירום

מתן בשורה מרה

הודעה וליווי במצבי אבדן ושכול

סיוע נפשי ראשוני

מודלים וכלים פרקטיים למענה במצבי דחק

סיוע טלפוני בחירום

סיוע ממוקד מרחוק באמצעות מענה טלפוני

נהלי חירום לרשויות

גיבוש נהלי חירום למכלולים ברשויות

דיבוב פסיכולוגי מובנה

דיבוב לקבוצת אנשים שנכחו באירוע טראומטי

סיוע למסייעים

כלים לאנשי מקצוע בעלי חשיפה למצבי דחק