מתן בשורה מרה

הודעה וליווי במצבי אבדן ושכול
מנחה: הדר ואך, עו"ס M.S.W בוגרת לימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה

נושאים:

  • תהליך מסירת בשורה מרה – עקרונות וכלים לביצוע מיטיבי
  • היבטים תרבותיים של קבלת בשורה מרה ותגובות אבל ראשוניות נפוצות
  • היבטים פסיכולוגיים ושמירה עצמית של המודיע והצוות
  • ליווי ראשוני לאחר ההודעה
  • ליווי ראשוני במקרים של אובדנות
  • תפיסת התפקיד של המודיע
  • הודעות לילדים

ההכשרה תכלול סימולציות והתנסויות של המשתתפים

מספר מפגשים: 3
שעות: 3 שעות למפגש

גלריית תמונות