נהלי חירום לרשויות

גיבוש נהלי חירום למכלולים ברשויות

נושאים:

גיבוש נהלי חירום ופעולה למכלולים ברשויות

הרשויות המקומיות נערכות בשגרה לשעת חירום, בה יאלצו למלא משימות מיוחדות בהתאם למצב, ומנגד, להמשיך לספק את מרבית צורכי התושבים שהיא מספקת בעת רגיעה.

פעילות הכנה למצבי חירום ומשבר בקרב הרשויות נועדה לאפשר להפעיל בתיאום מערכים תפקודיים רבים ובכללם המשך אספקת השירותים החיוניים, כגון מזון; טיפול באוכלוסייה ייחודית; העברת מידע לציבור, מתן שירותים חיוניים בתחום ההנדסה והתשתיות (מים, ביוב ובינוי); פינוי אוכלוסייה למרכזי פינוי; הפעלת מערכת החינוך בהתאם למדיניות הממשלה ועוד.

לצורך כך, נדרשת מצד הרשות היערכות מוקדמת בתחום כוח האדם ובתחום הלוגיסטי.

פעילות הרשות דורשת תיאום עם הגופים הממלכתיים המופקדים על הטיפול באוכלוסייה בשעת חירום, בעיקר משק לשעת חירום, פיקוד העורף, ההגמ"ר, משטרת ישראל והאגף לשירותי חירום במשרד הפנים.

כל אלה מחייבים את הרשות להבנות תפיסת פעולה, נהלים ומנגנונים התואמים למעבר בין שיגרה לחירום ולתפקוד בחירום.

הנהלים מארגנים את עבודת נושאי התפקידים ומסנכרנים בין התפקידים השונים.

מרכז חוסן גליל מזרחי פועל מול הרשויות ובשיתוף בעלי התפקידים ליצירת נהלי פעולה לכל מכלול, מיפוי מפת הצרכים והמשאבים, הדרכת מנהלי מכלולי חירום ברשות והכנת מטה החירום לתפקוד מיטבי.

 

.