הכשרות צח"י וצח"ש

הקמה והכשרת צוותי חירום יישוביים ושכונתיים

נושאים:

צוות החירום היישובי נועד לניהול המשבר ביישוב בעת חירום. צוות החירום השכונתי מסייע לרשות בניהול המשבר בתחום השכונה. מטרת התוכנית היא להכשיר את הצוותים למשימות השונות, כולל תרגול במגוון תרחישים. תכני ההכשרה כוללים ידע תיאורטי-יישומי בניהול משברים וחירום ברמה הקהילתית, ידע אודות תגובות שכיחות למצבי דחק וכלים להתערבות אישית וקהילתית בחירום, ניהול ממשקים ברמה הרשותית והיישובית.

בצוות בעלי תפקידים ופעילים קהילתיים במערך של צוותים ייעודיים בתחומים השונים: ביטחון, מידע לציבור, רווחה, בריאות, חינוך ולוגיסטיקה.

תהליך הקמת צח"י כולל 4 מפגשים בני 4 שעות כל אחד. המפגשים כוללים הרצאות, סדנאות ותרגילים.

תהליך הקמת צח"ש כולל סדנה לצוות המחלקה לשירותים חברתיים להגדרת תפקיד צח"ש 4 שעות, מינוי רכז צח"ש והכנה לתהליך 4 שעות, הקמת צח"ש 4 מפגשים, 4 שעות כל אחד. בהתאם לצורך תתקיים פעילות שטח לאחר ההכשרה.

תכנים לדוגמה:

מהו מצב חירום, הערכת מצב, תרחישי ייחוס, תפיסת הפעלה, מבנה ארגוני צח"י/ צח"ש, תפקידי מכלולי הצוות, דרכי התמודדות עם אירוע, מנהיגות בעת חירום, ממשקים עם הרשות, תהליכי עבודה ותרגול.

הכשרות וסדנאות עבור צוותים קיימים לשיפור כשירותם בחלוקה לתפקידים ותחומי ידע – יו"ר צח"י וסגנים, דובר צח"י, רווחה, בריאות, לוגיסטיקה ועוד.

גלריית תמונות